SSDV-logga
  • Start
  • Nyheter
  • Information angående medlemsanslutningen till SLS

Information angående medlemsanslutningen till SLS

SSDV:s medlemmar röstade på årsmötet för att ansluta sig till Huvudalternativet beträffande medlemskap i SLS (dvs alla medlemmar i SSDV blir automatiskt medlemmar i SLS). Detta förslag röstades därefter även igenom av SLSs fullmäktige (42 sektioner var för och 13 emot). Man beslutade även att avgiften per medlem skulle sänkas till 140 kr (mot tidigare föreslagna ca 200 kr). Denna avgift kommer att rymmas inom den nuvarande medlemsavgift SSDV tar av medlemmarna.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se