SSDV-logga

Information om Svensk Basserie

SSAMD har på sitt höstmöte beslutat att innehållet i den svenska basserien för 2019 är oförändrad från 2018.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se