SSDV-logga
  • Start
  • Nyheter
  • Viktig information till SSDV:s medlemmar om förslag till ändrat regelverk för medlemskap i SSDV/SLS

Viktig information till SSDV:s medlemmar om förslag till ändrat regelverk för medlemskap i SSDV/SLS

Viktig information till SSDV:s medlemmar om förslag till ändrat regelverk för medlemskap i SSDV/SLS

Svenska Läkaresällskapet, SLS, kallade till en informationsträff i Stockholm den 23/1. Informationen berörde förslaget om förändrat regelverk kring SLS och sektionernas medlemskap. Mötet bevakades av Josefin Lysell som är utbildningsansvarig i SSDV:s styrelse.

 SLS har ca 10 000 medlemmar. Som medlem finns möjlighet att ansöka om forskningsbidrag. Man erhåller SLS medlemstidning. Utöver detta anordnas en rad aktiviteter med föreläsningar och symposier. Medlemsavgiften är 700 kr/år.

SSDV är sektionen för Dermatologi och Venereologi inom SLS men ingår även som en specialistförening för hud- och könssjukdomar inom Sveriges läkarförbund, SLF. Medlemsavgiften i SSDV är 900 kr/år och för pensionärer 450 kr/år.

SSDV har till uppgift att främja utvecklingen av svensk dermatovenereologi genom att anordna vetenskapliga mötet och bidra till utbildningsaktiviteter. Föreningen delar årligen ut ett flertal stipendier för att stimulera kvalitets- och utvecklingsarbete. SSDV är en remissinstans för myndigheter och styrelsen bevakar regerings- och myndighetsbeslut som berör hälso- och sjukvård i allmänhet och specifikt avseenden specialiteten. Specialistutbildningen är central i styrelseuppdraget med ansvar för uppdatering av målbeskrivningens checklistor samt översyn av tillgången på obligatoriska ST-kurser. Föreningen har en rad undersektioner och intressegrupper som därutöver bevakar specifika områden och som utarbetar rekommendationer för specifika diagnosområden.

Medlemsavgiften går oavkortat till ändamål som berör specialiteten. SSDV har ca 600 betalande medlemmar. Idag kan man bli medlem i SSDV utan krav på att samtidigt vara medlem i SLS eller i SLF.


SLS har 57 undersektioner, (specialistföreningar). Förslaget om ett nytt regelverk för medlemskap skulle medföra att som SSDV-medlem samtidigt automatiskt bli medlem i SLS. Sektionerna kommer därmed att årligen faktureras en medlemsavgift för SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. SLS uppskattar att avgiften skulle uppgå till ca 200 kr/år/person som i sin tur måste läggas på SSDV:s medlemsavgift.

Syftet med förslaget är att SLS vill öka demokratin genom att stärka kopplingen mellan alla individuella medlemmar och sektionerna/specialistföreningarna som i sin tur fattar beslut i SLS fullmäktige. Det går att läsa mer om förslaget på sls.se.

Under våren 2018 kommer man inom SLS nämnd att rösta och fatta beslut i ärendet. Ifall nämnden godkänner förslaget måste enskilda föreningar ta ställning till om man fortsatt vill vara en del av SLS enligt ovan eller på annat sätt fortsätta som en självständig förening.

SSDV:s styrelse kommer fortlöpande att bevaka frågan. Nästa SLS fullmäktigemöte äger rum den 15/5 2018.

Lund/Stockholm 2018-02-01

Katarina Lundqvist                                    Josefin Lysell

Ordförande SSDV                                     Utbildningsansvarig SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se