SSDV-logga

Automatiskt medlemskap i SLS?

Se bifogad viktig info från SLS angående förslag om automatiskt medlemskap i SLS.

Information

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se