SSDV-logga

Bli medlem i SLS

Stärk professionens röst i samhället

Välkommen till Svenska Läkaresällskapet – din vetenskapliga organisation. Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Vårt syfte är att verka för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.

Vi arbetar för

En förbättrad hälso- och sjukvården för patientens bästa
Det gör vi genom att ta fram etiska riktlinjer och uttalanden, stödja medicnsk forskning, besvara remisser, ingå i expertgrupper, utreda och analysera, initiera och driva debatt och fortbilda läkare.

En ökad folkhälsa nationellt och globalt
Det gör vi genom att arbeta med frågor som rör prevention, folkhälsa och levnadsvanor, för den bästa möjliga hälsan.

En hälso- och sjukvård som är jämlik och patientsäker
Det gör vi genom att arbeta med frågor som berör kvalitetsregister, patientsäkerhet, förbättringskunskap, läkemedel, IT och eHälsa.

Vi erbjuder
En inspirerande och stimulerande mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenhet
En viktig och betydelsefull plattform för påverkan
En rad fortbildningsaktiviteter
Möjlighet att söka forskningsanslag, stipendier och resebidrag

Vad kostar det att bli medlem?
Ordinarie medlem 700 kr/år · Associerad medlem 700 kr/år

Läkarexamen men ej leg högst under 5 år 350kr/år

Pensionärer (från det år man fyller 65 år) 350 kr/år

Studerandemedlem (studerande till läkare på Svensk medicinsk fakultet) 100 kr/år
Avgifter har beslutats av fullmäktige 2011.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se