SSDV-logga

Evenemang

Titeln:
Kallelse till SSDVs intressegrupp för forsknings- och grundutbildningsfrågor,
Kalendar:
Datum:
2019-08-28 10:00 - 16:00
Plats:
Url:
Auktor:
SSDVs Kansli
Deltagare:
Kopiera till:

Beskrivning

Kallelse till SSDVs intressegrupp för forsknings- och grundutbildningsfrågor

28/8 2019, kl. 10:00-16:00

Mötet vänder sig till akademiskt verksamma lärare inom dermatologi-venereologi vid alla universitet som bedriver läkarutbildning i Sverige

Lokal: Biblioteket på HudSTD-kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Akutvägen 2, 1 tr.

Uppkoppling: 124428@vll.se

  • 1 Mötets öppnande
  • 2 Val av sekreterare och justeringsperson
  • 3 Föregående protokoll
  • 4 Uppdatering av läget i landet ang. lärartjänster, administratörer på enheten/terminen, utlokalisering mm
  • 5 FoU-ansvarig, vad innebär det?
  • 6 Docenturkrav på olika universitet
  • 7 Datum för nästa möte
  • 8 Övriga frågor

Kl 11:00-12:00 kommer Patrik Danielson, dekan, och Pontus Karling, vice ordförande i programrådet för läkarprogrammet och medlem i referensgruppen för den nya 6-åriga läkarutbildningen, och pratar om den nya läkarutbildningen och karriärtjänster för forskare, Umeåmodellen.

Välkomna!

Elisabet Nylander och Alexander Shayesteh

Ansvariga för intressegruppen 2019

Kommentarer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se