SSDV-logga

Evenemang

Titeln:
50-årsjubileum för Institutionen (IKVM), enheten för dermatologi och venereologi
Kalendar:
Datum:
2019-10-18
Plats:
Url:
Auktor:
SSDVs Kansli
Deltagare:
Kopiera till:

Beskrivning

Varmt välkommen till 50-årsjubileum för Institutionen (IKVM), enheten för dermatologi och venereologi den 18 oktober 2019!

Se inbjudan samt preliminärt program.

Vänligen meddela deltagande via svar på detta mail:

☐Fm (inklusive fika och utställningar)

☐Lunch (och utställningar)

☐Em (inklusive fika och utställningar)

☐Middag (kvällsaktivitet) 

☐Specialkost;

O.s.a. senast 20 september.

Bekräftelse på deltagande skickas löpande från och med slutet av augusti.

Med vänliga hälsningar

Planeringsgruppen

genom

Tina Lejding

Yrkes-, och miljödermatologiska avdelningen, Malmö

Kommentarer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se