SSDV-logga

Evenemang

Titeln:
SFOG- kurs i vulvovaginala sjukdomar
Kalendar:
Datum:
2017-05-15 - 2017-05-17
Plats:
Url:
Auktor:
SSDVs Kansli
Deltagare:
Kopiera till:

Beskrivning

Kursansvarig:           Nina Bohm-Starke, Danderyds sjukhus

Kursort:         Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se)

Kurstid:         15-17/5, 2017

Avsedd för:         I första hand för 30 specialister i obstetrik & gynekologi eller dermatologi & venerologi (ST läkare i mån om plats)

Program: Föreläsningar med bl.a. dermatolog Fiona Lewis från England och flera medlemmar från Vulv-ARG. Mycket bildmaterial, diskussioner och case-metodik ingår. Basfakta om normal vulva, och undersökningsteknik. Diagnos och handläggande av:

 • Dermatoser i vulva/vagina (lichen sclerosus, lichen planus, eksem, psoriasis)
 • Sår och infektioner i vulva/vagina (candida, herpes, kondylom)
 • Precancerösa förändringar och cancer i vulva
 • Smärta i vulva/vestibulum (vestibulit, vaginism, vulvadysestesi). Etiologi, smärtmekanismer, behandling.
 • Psykologiska och sexologiska aspekter på långvariga vulvabesvär inklusive smärta och cancer.

Mål: Efter genomgången kurs skall man:

 • Kunna utreda och behandla de vanligaste dermatoserna som drabbar vulva samt veta vilka fall som bör remitteras vidare till vulvaspecialist.
 • Kunna utreda olika manifestationer av sår i vulva samt basal behandling.
 • Kunna utreda och behandla komplicerade svampinfektioner och vulvovaginiter.
 • Känna igen tecken på precancerösa förändringar i vulva och veta hur dessa skall utredas och behandlas.
 • Kunna utredning och omhändertagande av patienter med långdragna smärttillstånd i vulva.
 • Ha god kännedom om de psykosexuella konsekvenser som långdragna smärttillstånd och cancer i vulva leder till.

Kurskostnad:            9500 kr exkl moms.

Kostnad för och logi och middagar tillkommer.

CME:  poäng: 24

Kontaktpersoner:        Nina Bohm-Starke, KK, Danderyds sjukhus,  nina.bohm-starke@ds.se

Kristian Hagfors, kristian.hagfors@ki.se

Tel 08-123 555 000

Kommentarer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se