SSDV-logga

Evenemang

Titeln:
ST-kurs för Pediatrisk dermatologi
Kalendar:
Datum:
2017-01-16 - 2017-01-18
Plats:
Url:
Auktor:
Agneta Andersson
Deltagare:
Kopiera till:

Beskrivning

Anmälan är nu öppen:

Anmälan

Information

ST-kurs i pediatrisk dermatologi för blivande hudspecialister (och i mån av plats även för färdiga specialister i derm & ven)

Hudkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset har nöjet att inbjuda till en tredagars ST-kurs i pediatrisk dermatologi för blivande hudspecialister som befinner sig i mitten eller sent i ST-utbildningen. I mån av plats är kursen också öppen för färdiga specialister i dermatologi och venereologi.

Kursen hålls på Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i SOLNA, 16-18 januari 2017. Det finns utrymme för 36 deltagare. Följande prioritering görs:

ST-läkare antas efter antal återstående månader till specialistexamen räknat från kursstart jan 2017 (dvs. ju kortare återstående tid, desto större chans att komma med).

Färdiga specialister erbjuds möjlighet att delta i mån av plats. Här sker tilldelningen i den ordning man anmält sig.

Reserver informeras om att de erbjuds reservplats.

Anmälan sker via SSDV:s hemsida och är bindande.

Anmälan ska innehålla uppgifter ompersonuppgifter inklusive aktuell e-postadress där vi kan nå dig efter anmälan och fram till kursstart, fakturaadress, verksamhetschefens godkännande, för ST-läkare antal återstående månader till specialistexamen räknat från kursstart jan 2017 och för specialister i derm & ven anmälningsdatum. Ange även om du har särskilda kostönskemål.

Kursavgift 7500 kr exkl moms. Avgiften inkluderar kursavgift, kursmaterial, utbildningslokaler, dagkonferenspaket med kaffe och lunch, samt en kursmiddag.

 

Sista anmälningsdag är 2016-10-20. Vi skickar ut besked inom cirka 1-2 veckor.

Mer information Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr:  20160153).

Välkommen med din anmälan!

Josefin Lysell & Carl-Fredrik Wahlgren

Kommentarer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se