SSDV-logga

Evenemang

Titeln:
ST-kurs Diagnostik och behandling av hudtumörer
Kalendar:
Datum:
2016-10-10 - 2016-10-14
Plats:
Url:
Auktor:
Agneta Andersson
Deltagare:
Kopiera till:

Beskrivning

Att förmedla kunskap beträffande olika former av hudtumörer, framförallt de vanligast förekommande men även de mer ovanliga. Vidare att förmedla diagnostiska färdigheter inklusive grundläggande kunskap om dermatoskopi av såväl pigmenterade som icke-pigmenterade hudtumörer, samt kunskap om histopatologi avseende tumörer.

Att förmedla kunskap om olika behandlingsalternativ vid hudtumörer samt grundläggande praktiska kunskaper för utförande av behandling. Därtill att ge kunskap om remissinstanser och deras diagnostiska och behandlingsmässiga åtgärder vid spridd melanom och skivepitelcancersjukdom. Att förmedla kunskap om särskilda riskgrupper för utveckling av hudtumörer, liksom om prevention av hudtumörer

Anmälan och Information

Kommentarer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se