SSDV-logga
  • Start

Sammanställning ST-enkät 2014

60 st insamlade enkäter, 61 deltagare

Beräknad klar med ST
-2014: 1 st
-2015: 12 st 
-2016: 14 st 
-2017: 16 st 
-2018: 11 st 
-2019: 5 st 
-2020:1

Handledare:95%

Skriftligt ST-kontrakt: 72%

Frekvens handledareträff:
-1 gång/vecka: 12 %
-Varannan vecka:32 %
-1 gång/månad: 37 %
-1-2 gånger/termin:19 %

Avsatt tid för självstudier:
22% har ingen avsatt tid, av de som har avsatt tid är snittet 2,4 timmar/vecka. Minst: 1 max:4 median: 3

Planerat antal månader randning: I genomsnitt 9,7 månader Minimum: 5 Max: 18 Median: 10

SK-kurser: Genomfört/Önskar att gå
- Tumör: 76 % / 24 %
- Bensår: 33 % / 67 %
- Gränsområdespatologi: 27 % / 73 %
-Hudpatologi: 21 % / 79 %
-Yrkesdermatologi: 56 % / 44 %
-STI: 48 % / 52 %
-Psoriasis och systembehandling: 56 % / 44 %

Övriga önskade kurser inkluderar: "Hud och psyke", "laserkurs", "barndermatologi" samt "global dermatologi".

Forskningsregistrerad:
- Totalt 12 % av ST-läkarna
- Av ST-läkare på universitetsklinik är 30 % forskningsregistrerade
- Av ST-läkare på region/länssjukhus är 5 % forskningsregistrerade

Handledare med forskningsutbildning
- Ja: 67 % - Nej:33 %

Antal veckor avsatt för projektarbete/vetenskaplig arbete
- Snitt: 8,75 veckor. Min: 5 Max: 12 Median: 10

Planerad tid inom slutenvård
- Ja: 87 %
- Nej: 13 %

Är din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren?
- Ja: 51 %
- Nej: 49 %
- Dock flera som inte har svarat eller inte visste. Dom har inte blivit beräknade.

Anser du att din ST-tjänst innebär goda möjligheter för måluppfyllelse?
- Ja: 85 %
- Nej: 15%

Angivna skäl: 4 st angav för få specialister som skäl. Budget besparing, svår att åka på kurser och randningar. Ingen självstudietid Ingen studierektur, ej SPUR.

Sammanställd av Reza Sohrabi, ST-representant (suppleant) SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se