SSDV-logga
  • Start

Linnea Zou

Psoriasis och Alkohol

Konsumtion av alkohol tros vara högre hos individer med psoriasis. Målsättningen med projektet har därför varit att utvärdera metoder att uppskatta konsumtion av alkohol hos individer med psoriasis och att studera alkoholens effekt på utbredning av psoriasis och graden av klåda och om det föreligger könsskillnader.

29 patienter med kronisk plackpsoriasis har inkluderats från Hudmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Utbredning av psoriasis och svårighet av klåda uppskattades. Två validerade frågeformulär; Alcohol Use Disorders Identification test och Lifetime Drinking History (LDH) användes för att uppskatta alkoholkonsumtionen. Fosfatidyletanol (PEth), en biomarkör med hög känslighet och specificitet för alkoholanvändning uppmättes i blod. De olika parametrarna korrelerades.

Studien har påvisat korrelationer mellan både uppskattad alkoholkonsumtion och uppmätt fosfatidyletanol i blod med svårighetsgrad av psoriasis i form av PASI. När denna grupp av patienter uppdelas med avseende på kön, verkar korrelationen främst gälla kvinnor. Ingen korrelation mellan klåda och PASI har setts.

Studieresultat har presenterats som poster på 44th Annual ESDR (European Society for Dermatological Research) Meeting, 10-13 september 2014, Köpenhamn. Artikeln är publicerad I tidskriften Dermatology med titeln: Alcohol intake measured by phosphatidylethanol in blood and the Lifetime Drinking History interview are correlated with the extent of psoriasis.

LinneaZou

ST-läkare: Linnea Zou (Södersjukhuset)

Handledare: Prof. Klas Nordlind

Medförfattare till artikeln: Anders Helander, Knut Stokkeland, Johan Franck, Sol-Britt Lonne-Rahm

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se