SSDV-logga

Sammanställning ST-enkät 2015

Innehar ST-tjänst 44/45 (98%) - ST-tjänst 1/45 (2%) - Vik Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus 17/45 (38%) - Universitetssjukhus 28/45 (62%) - Region/länssjukhus Beräknad färdig 2016: 9 st 2017:9 st 2018: 8 st 2019: 10 st 2020: 6 st 2022: 2 st Skriftligt ST-kontrakt: 35/45 (78%) - Ja 10/45 (22%) - Nej Har personlig handledare: 43/45 (96%) - Ja 2/45 (4%) - Nej Handledarträffar, frekvens: 10/45 (22%) - 1g/v 9/45 (20%) - varannan v 16/45 (36%) - 1g/mån 10/45 (22%) - 1-2g/termin Finns tid avsatt för självstudier? 35/45 (78%) - Ja 10/45 (22%) - Nej Har gått följande SK-kurser: 17/45 (38%) - Tumör 12/45 (27%) - Bensår 15/45 (33%) - Gränsområdesdermatologi 9/45 (20%) - Dermatopatologi 18/45 (40%) - Yrkesdermatologi 17/45 (38%) - STD 30/45 (67%) - Psoriasis 18/45 (40%) - Annan Önskar gå följande kurser: 26/45 (58%) - Tumör 31/45 (69%) - Bensår 25/45 (56%) - Gränsområdesdermatologi 33/45 (73%) - Dermatopatologi 25/45 (56%) - Yrkesdermatologi 26/45 (58%) - STD 14/45 (31%) - Psoriasis 18/45 (40%) - Annan Vem/vilka planeras översiktsplanen med: 44/45 (98%) - Jag själv 33/45 (73%) - Handledaren 20/45 (44%) - Studierektor 11/45 (24%) - Verksamhetschef 3/45 (7%) - Schemaläggare 3/45 (7%) - Annan (ange på nästa fråga) Vem/vilka planerar periodplanen: 36/44 (82%) - Jag själv 24/44 (55%) - Handledaren 11/44 (25%) - Studierektor 11/44 (25%) - Verksamhetschef 14/44 (32%) - Schemaläggare 2/44 (5%) - Annan (ange på nästa fråga) Forskarregistrerad: 5/45 (11%) - Ja 40/45 (89%) - Nej Tillgång till handledare med forskarutbildning: 30/45 (67%) - Ja 15/45 (33%) - Nej Inplanerad ledarskapsutbildning: 24/45 (53%) - Ja 21/45 (47%) - Nej Planerad avsatt tid för projektarbete: 28/45 (62%) - Ja 17/45 (38%) - Nej Planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 39/45 (87%) - Ja 6/45 (13%) - Nej Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren: 23/45 (51%) - Ja 22/45 (49%) - Nej Finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen? 37/45 (82%) - Ja 8/45 (18%) - Nej

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se

Sidvisningar (Sen 1 januari 2014):
282629