SSDV-logga

Andra kurser av intresse för ST-läkare

Uppdaterad 2014-03-05

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se