SSDV-logga

Kurser under ST

ST kurser som täcker specialitetsspecifika delmål

Kurser 1, 2, 3, 4, 5 och 6 krävs för att uppfylla delmålen enligt målbeskrivning. Andra kurser som motsvarar (eller uppfyller) delmålen kan sökas.

Anmälan till kurser kan ske via kalendern. Vid anmälan skall intyg ges från handledare hur lång tid som är kvar av ST vid kursens start. Se mall här (finns också i samband med anmälan delvis förifylld med kursens namn och datum).

Kurs Kursansvarig
1) Diagnostik och behandling av hudtumörer John Paoli, SU Göteborg
2A) Yrkesdermatologi UMAS Malin Engfeldt, Cecilia Svedman, UMAS, Malmö
2B) Yrkesdermatologi KS Mihály Matura, KI, Solna
3) Venereologi My Falk, USÖ, Örebro
4) Bensår Katarina Lundqvist, SUS, Lund
5) Dermatopatologi Lena Mölne, SU, Göteborg
6) Psoriasis och Eksem. Lokal-, ljus och systembehandling Birgitta Stymne, Linköping
7) Gränsområdesdermatologi Anna Bergström, UAS, Uppsala
8) Global dermatologi del1+2 Maria Bradley, KS, Solna
9) Pediatrisk dermatologi Carl-Fredrik Wahlgren, Stockholm

 

Kurs

Kurskrav i delmål

Kursen svarar mot delmål:

Nästa Kurs, år/vecka
VT =vårtermin
HT=hösttermin

När i ST?

tidig/mitten/sent

1

7

2008: Del av 2, 3, 4, hela 7
2015: Del av b2, b5, c3, c5, c7, c9

HT2018/41, 8–12/10

M

2A

6, 11

2008: Del av 2, 3, 4, 6, Hela 11
2015: Del av b4, Hela c6, c11, c13


S

2B

6, 11

2008: Del av 2, 3, 4, 6, Hela 11
2015: Del av b4, Hela c6, c11, c13


VT2019 V11, 11-15/3

S

3

10

2008: Del av 2, 3, 4, Hela 10
2015: Del av C2, C3, C4, C12, C13. Hela c10

T-M

4

8

2008: Del av 2, 3, 4, Hela 8
2015: 

HT2019/40, 2-4/10

T-M

5

5

2008: Del av 3, Hela 5
2015: 

 VT2019  V12,  20–22/3 

M-S

6

9

2008: Del av 2, 3, 4, 6, 9
2015: Del av b3, b4, c1, c2, c4, c6, c9

HT2019/V37 9–13/9

M

7

 9, 12

2008: Del av 3, 4, 6, 9, 12
2015: Del av b3, c6, c7, c9

M

8

 

2008: Del av 2, 4, 7, 10
2015: Del av a2, c2, c4, c12

 

M

9

   2008: Del av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15
2015: Del av a3, b1, b2, b3, b4, c1, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c12, c13

VT2019/V5 28-30/1

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se