SSDV-logga

Tidigare pristagare av Fortbildnings-stipendiet

2019

Klas Agerberg, Västerås
Anahita Ghorbani, Uppsala 

2018

Åsa Ingvar, Bertil Persson och Ingela Ahnlide, Lund

2017

Wasim Jamil, Örebro
Caroline Simberg-Danell, Stockholm

2016
Anna Bergström, Uppsala
Mihaly Matura, Stockholm
Virginia Zazo, Umeå

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se