SSDV-logga

Utbildningsstipendium Sektionen för venereologi

Tidigare pristagare
Venereologigruppen utlyser ett utbildningsstipendium även 2018.

Namn på stipendiet:

Sektionen för venereologis utbildningsstipendium

Antal stipendier: 1

Syfte:

Att skapa ett stipendium för en av SSDV medlemmar att fördjupa sig inom venereologi via kurser eller utbildningar som på grund av höga kostnader sällan finansieras av huvudmannen.

Kurser:

Samtliga internationella kurser eller utbildningar med inriktning mot venereologi.

Länkar till några exempel på godkända kurser:

http://www.iusti.org/events

www.bashh.org
Obs Man kan även ansöka om andra kurser eller utbildningar så länge de uppfyller kraven som nämns ovan.

Stipendiesumma:

Stipendiet utgörs av summa 10.000 SEK per stipendium.

Sökande:

Sökande skall vara medlemmar i SSDV.

Ansökan:

En formell ansökan ska skickas in elektroniskt till Sektionen för venereologi, sekreterare Hans Ulrik Stark (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Sista ansökningsdatum är den 31/3 2018. För sent inkommen ansökan kommer ej att skickas vidare till bedömningskommittén. Ofullständig ansökan kommer att skickas åter till sökande för komplettering.

Ansökan ska innehålla:

· Detaljerad beskrivning av den kurs man ansöker om.

· Kostnadskalkyl (anges i SEK)

· Motiveringsbrev inklusive information om hur den nyvunna kunskapen kommer att utnyttjas av stipendiaten.

· Curriculum vitae inklusive kontaktuppgifter (namn, adress, mail, telefonnummer).

· Rekommendationsbrev från medlem i sektionen för venereologi (kollega, handledare eller huvudman).

· Intyg/godkännande från huvudmannen om att stipendiaten kommer att beviljas ledighet för att genomföra kursen/utbildningen om aktuellt. Huvudmannen skall vara beredd att betala för hela utbildningen för att i efterhand fakturera 10 000 SEK alternativt om beloppet understiger 10000 SEK, det faktiska beloppet till sektionen för venereologi.

Bedömningskommitté:

Styrelsen för sektionen för venereologi

Urvalskriterier:

Stipendierna är avsedda för nyblivna specialister inom 5 år efter erhållet specialistbevis. Bedömningskommittén kommer endast att granska fullständiga ansökningar (kursbeskrivning, kostnadskalkyl, motiveringsbrev, CV, rekommendationsbrev samt godkännande från huvudman). Sökandens CV, motiveringar och innehållet i rekommendationsbrevet bör vara avgörande i bedömningsgruppens beslutstagande.

Bedömningen går till så att den sökanden som bedöms mest värd stipendiet tilldelas 3 poäng, nästa sökande 2 poäng och en tredje sökande 1 poäng. Den som erhåller flest poäng belönas med stipendium.

Helst skall alla i kommittén vara överens om valet av stipendiat men vid behov är det majoritetens röst (åtminstone 4 av 6 röster) som avgör.

Tidpunkt för genomförande av kurs/utbildning:

Genomförandet av kurs/utbildning kan göras när som helst under perioden 2018- september 2019.

Stipendiets utlysning:

Stipendiet utlyses senast den 15 februari via mailutskick till alla SSDV:s medlemmar samt under rubriken "Sektionen för venereologis utbildningsstipendium" på SSDV:s hemsida (www.ssdv.se).

Val av stipendiater:

Stipendiaterna kontaktas av sektionen för venereologis styrelse med besked senast den 30/4 2018. Övriga sökanden meddelas om beslutet via mail.

I samband med SSDV:s vårmöte utdelas diplom till stipendiaterna.

Uppföljning:

Stipendiaterna förväntas presentera sina nyvunna kunskaper efter genomgången kurs/utbildning exempelvis via en kort kommunikation i samband med SSDV:s vårmöte påföljande år eller en rapport publicerad i Dermatologi & Venereologi.

Hans Ulrik Stark     Arne Wikström

Sekreterare            Ordförande

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se