SSDV-logga
  • Start
  • Sektionen för Venereologi
  • Kommande möten

Kommande möten

1. 28 januari 2016: Årsmöte sektionen för venereologi kl 16.00-19.00, Södersjukhuset 

2. 29 januari 2016: Utbildningsdag kl 9.00 Läkaresällskapet, "Bäckenbottenlidande i vardagen"

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se