SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Euromelanoma
  • Euromelanoma 2017

Euromelanoma 2018

Den nationella koordinatorn samt SSDVs Sektion för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO) önskar uppmuntra hudmottagningar i Sverige (såväl inom offentlig och privat sektor) att delta i Euromelanomakampanjen. 

Euromelanoma är en europeisk kampanj för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. Projektet drivs på internationell nivå av den fristånde Euromelanomagruppen (www.euromelanoma.org). På nationell nivå ligger ansvaret för kampanjen på den nationella koordinatorn, som stöttas av SDKO. Över 30 europeiska länder deltar i projektet. I Sverige stöds kampanjen av ett flertal sponsorer, däribland Melanomföreningen.

Internationellt uppmanas till gratis hudkontroll och öppna mottagningar under kampanjen, men beslut har fattats att vi inte ska fortsätta så i Sverige. Modellen som istället föreslås i Sverige är att man har mottagning, utan remisstvång, med valfritt antal avsatta tider och att patienterna bokar och betalar för besöket som vanligt. En åldersgräns på minst 18 år rekommenderas.

Genom media når kampanjen ut till allmänheten och kan utbilda och ge råd om solvanor/egenkontroll. Genom kampanjen har deltagande hudläkare genom åren lyckats att hitta ett flertal melanom, ett stort antal basaliom och många skivepitelcancrar, dvs kampanjen har gjort skillnad för ett ansenligt antal patienter. 

 För att deltagande mottagningar ska få informationsmaterial mm. material i tid önskas att  besked ges avseende antal dagar man kan deltaga, tider samt vilket boknings-system man vill använda (mina vårdkontakter, euromelanomaday.se, egna websidor eller telefonbokning) till koordinatorn. Deadline för ovanstående, angående kampanjen 2018, meddelas i februari/mars 2018.

 

Euromelanomabroschyr

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se