SDKO

Om Euromelanoma

Euromelanoma är en årlig Europeisk preventionskampanj för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer. Euromelanoma-kampanjen pågår under våren och mynnar ut i en vecka i maj då remissfria tider för hudcancerscreening erbjuds på mottagningar i hela landet. Euromelanoma är den officiella hudcancerkampanjen under EADO (European association of dermato-oncology).

Projektet startade 1999 på initiativ av sex dermatologer i Belgien och drivs numera i varje deltagande land av nationella koordinatorer, under ledning av Euromelanomagruppen. Över 30 europeiska länder deltar i kampanjen.

Sverige har inofficiellt deltagit i Euromelanoma sedan år 2000 och blev officiella medlemmar av Euromelanomagruppen år 2007. Arbetet med kampanjen organiseras av en nationell koordinator som utses och stöttas av SDKO. John Paoli (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) var den första nationella koordinatorn för Euromelanoma Sverige år 2008-2011. 2011-2017 var Ada Girnita (Karolinska Universitetssjukhuset) av SSDV och SDKO utsedd till nationell koordinator för Euromelanoma Sverige. Från och med 2018 är Åsa Ingvar (Skånes universitetssjukhus) nationell koordinator.

Syftet med projektet är:

  • Att få allmänhet och beslutfattare att uppmärksamma hudcancer
  • Att utbilda befolkningen i hur hudcancer ser ut och hur man kan upptäcka det hos sig själv eller närstående
  • Att förmedla kunskap kring riskfaktorerna för att utveckla hudcancer
  • Att undervisa i hur man kan skydda sig mot solen, som är den viktigaste orsaken till hudcancer
  • Att via deltagande hudmottagningar erbjuda tider för hudcancerscreening hos hudläkare, utan remisstvång.

Genom kampanjen har deltagande hudläkare genom åren lyckats att hitta ett flertal melanom, ett stort antal basaliom och många skivepitelcancrar, dvs kampanjen har gjort skillnad för ett ansenligt antal patienter.

SDKO uppmuntrar hudkliniker i Sverige (såväl inom offentlig som privat sektor) att om möjligt delta i Euromelanoma Sverige. På den svenska sidan av Euromelanoma (www.euromelanoma.org/sweden) kan patienter hitta information om den årliga kampanjens tema, samt informationsmaterial om hudcancer.

För mer information om senaste kampanjerna var god se: www.euromelanoma.org/sweden

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EM logo JPEG

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se