SSDV-logga

Kallelse till årsmöte 2018

Ny finns kallelsen (inkl alla bilagor) till årsmötet i Linköping den 31 maj 2018 tillgängliga på hemsidan! Hitta dem här.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se