SSDV-logga

Grattis till genomförd UEMS-EBDV examination

 

LisaAlenmyr 
Lisa Alenmyr,  Malmö-Lund
KyriakosOrfanidis 
Kyriakos Orfanidis, Linköping
LouaiSalah 
Louai Salah, Sahlgrenska

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se