SSDV-logga

Info om kommande NDA-kongress

Bästa SSDV-medlemmar, SSDV:s styrelse har glädjen att annonsera att vi i samarbete med Nordic Dermatology Association (NDA) kommer att anordna nästa Nordic Congress of Dermatology and Venereology (NCDV) som kommer att äga rum i Göteborg 8-10 maj 2019. SSDV:s styrelse har utsett John Paoli (Göteborg) som President för mötet. Plats för mötet och President godkändes av NDA i samband med NDA:s General Assembly på den mycket uppskattade nordiska kongressen i Trondheim i våras. NCDV 2019 kommer att ersätta vårt vanliga vårmöte det året men självklart kommer vårt årsmöte att äga rum i samband med kongressen. John kommer att ha nöjet att samarbeta med flera duktiga kollegor runtom i landet som ingår i programkommittén, bl a Artur Schmidtchen (Lund), Charlotta Enerbäck (Linköping), Mihály Matura (Stockholm), Maria Bradley (Stockholm), Anna Josefsson (Örebro), Elisabet Nylander (Umeå) och Olle Larkö (Göteborg). Vår egen kassör Johan Dahlén Gyllencreutz (Skövde) kommer att hjälpa till med ekonomin och Oscar Zaar (Göteborg) är ansvarig för det sociala programmet. Ytterligare några medlemmar kommer förhoppningsvis att tillsättas till organisationskommittén då vi bland annat önskar ha med en representant från PDF i kommittén. I samband med vårt senaste styrelsemöte i Göteborg den 28 november skrev SSDV och NDA under ett avtal för att bekräfta samarbetet. Som värdar för NCDV 2019 är det vi i SSDV som skriver avtal med kongressbyrå och sponsorer. SSDV och NDA har delat ekonomiskt ansvar för mötet vilket innebär att eventuellt ekonomiskt under- eller överskott kommer att fördelas lika mellan sällskapen. De senaste NCDV-kongresserna har alltid gått med vinst och vi kommer att ha kontinuerlig kontroll på budgeten tack vare tät samarbete med vår President, vår kassör och kongressbyrån. Både NDA och SSDV godkänner budgeten och programmet före mötet. SSDV:s styrelse, NDA och President John Paoli ser verkligen fram emot att välkomna er och våra nordiska kollegor till Göteborg. Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar deltar i NCDV 2019! Bästa hälsningar, SSDV:s styrelse

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se