SSDV-logga

TRANS-VER-SAL Hedersstipendium instiftat 2006

- Berättigad att nomineras är specialist/ ST –läkare inom området dermatovenereologi och som gjort något framträdande, osjälviskt eller nytänkande.

- Ansökningar prövas av stipendiekommittén som utses av PDF´s styrelse.

Läs mer

Bidrag till Specialistexamen 2018

Ett fåtal kollegor i Sverige har skrivit EU tentamen. Denna organiseras av UEMS-EBDV Board of examination (http://www.uems-ebdv.org/web/index.php/uems-board-examination) i Frankfurt under två dagar i augusti varje år. Avgiften är €400 och årets examination måste sökas senast den 15 maj (men platserna är begränsade). SSDV:s styrelse vill härmed uppmuntra till ett ökat deltagande från Sverige och kommer att bereda möjligheten för  fyra SSDV-medlemmar att söka bidrag till anmälningsavgiften för 2018.

Läs mer

Nu har anmälan till Framtidens Specialistläkare öppnat!

Fyll på med ny kunskap!

Vi välkomnar alla till utbildning & fortbildning på 10-årsjubilerande "Framtidens Specialistläkare", Sveriges största läkarkongress, den 4-7 september i Malmö Arena. Det finns massor med program, kurser och föredrag att ta del av till Ditt yrkeslivslånga lärande! Anmälan är nu öppen. Läs mer på www.framtidenslakare.se

Bästa hälsningar

Ola Björgell, Karin Andersson, Axel Holmbom Larsen & organisationskommittén
i FSL Framtidens Specialistläkare

Välkommen att föreslå mottagare av 2018 års priser från Svenska Läkaresällskapet!

Välkommen att föreslå mottagare av 2018 års priser!

Tack vare generösa donationer genom åren har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna dela ut priser och medaljer som belöning och uppmuntran till forskare som utmärkt sig genom många års forskningsverksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar.

Vi hoppas att du tar dig tid att nominera en eller flera mottagare till något av årets priser, en kollega eller medarbetare som utmärkt sig genom åren. Det går också bra att skicka in ett tävlingsbidrag från den egna forskningsgruppen till någon av de fonder som belönar opublicerade artiklar (Regnells pris).

Läs mer

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se