SSDV-logga

Sammanställning ST-enkät 2014

Sammanställning ST-enkät 2014 60 st insamlade enkäter, 61 deltagare Beräknad klar med ST -2014: 1 st -2015: 12 st -2016: 14 st -2017: 16 st -2018: 11 st -2019: 5 st - 2020: 1 Handledare:95% Skriftligt ST-kontrakt: 72% Frekvens handledareträff: -1 gång/vecka: 12 % -Varannan vecka:32 % -1 gång/månad: 37 % -1-2 gånger/termin:19 % Avsatt tid för självstudier: 22% har ingen avsatt tid, av de som har avsatt tid är snittet 2,4 timmar/vecka. Minst: 1 max:4 median: 3 Planerat antal månader randning: I genomsnitt 9,7 månader Minimum: 5 Max: 18 Median: 10 SK-kurser: Genomfört/Önskar att gå - Tumör: 76 % / 24 % - Bensår: 33 % / 67 % - Gränsområdespatologi: 27 % / 73 % - Hudpatologi: 21 % / 79 % - Yrkesdermatologi: 56 % / 44 % - STI: 48 % / 52 % - Psoriasis och systembehandling: 56 % / 44 % Övriga önskade kurser inkluderar: "Hud och psyke", "laserkurs", "barndermatologi" samt "global dermatologi". Forskningsregistrerad: - Totalt 12 % av ST-läkarna - Av ST-läkare på universitetsklinik är 30 % forskningsregistrerade - Av ST-läkare på region/länssjukhus är 5 % forskningsregistrerade Handledare med forskningsutbildning - Ja: 67 % - Nej:33 % Antal veckor avsatt för projektarbete/vetenskaplig arbete - Snitt: 8,75 veckor. Min: 5 Max: 12 Median: 10 Planerad tid inom slutenvård - Ja: 87 % - Nej: 13 % Är din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren? - Ja: 51 % - Nej: 49 % - Dock flera som inte har svarat eller inte visste. Dom har inte blivit beräknade. Anser du att din ST-tjänst innebär goda möjligheter för måluppfyllelse? - Ja: 85 % - Nej: 15% Angivna skäl: 4 stk angav för få specialister som skäl. Budget besparing, svår att åka på kurser och randningar. Ingen självstudietid Ingen studierektur, ej SPUR. Sammanställd av Reza Sohrabi, ST-representant (suppleant) SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se

Sidvisningar (Sen 1 januari 2014):
282628